Studio

Studio powstało z potrzeby niezależności oraz wolności twórczej. Ten rodzaj swobody pozwala na indywidualne podejście do Klienta, jak również doskonalenie posiadanych kwalifikacji, mając na uwadze, że satysfakcja z efektu pracy jest wypadkową wielu czynników. Graficzna “notatka możliwości” przedstawia punkt wyjścia dla działań studia.

studio